Prefabricated Cage, Bore Pile (เสาเข็มสำเร็จ)

เสาเข็มสำเร็จ

เป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยที่มีผลิตภัณฑ์เสาเข็มสำเร็จ (Prefabricated cages) ตอบโจทย์ผู้รับเหมาก่อสร้างเสาเข็มให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคณภาพโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถทำงานได้โดยมีประสิทธิภาพและแข็งแรง ลดต้นทุนในเรื่องของแรงงานและการสูญเสียเหล็ก

Prefabricated Cage
Bore Pile

We Provide Prefabricated Cages for contractor with welded cages process. This method will increase strength of cages and working on this method will have a faster output on job site.

ข้อดีของการใช้บริการ KTMT

ไม่มีเศษเหล็ก
ทำงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด
ไม่ต้องสต๊อกสินค้าที่มากเกินความจำเป็น
ใช้แรงงานน้อย แต่ได้ผลงานที่มากขึ้น
ประหยัดการขนส่ง
คำนวณรายรับที่ชัดเจนได้

  • Sale 1 : 086 – 378 – 9068
  • Sale 2 : 086 – 378 – 9069
  • Sale 3 : 090 – 907 – 7782
  • Sale 4 : 093 – 964 – 4565
  • OFFICE : 038 793 134 -7

Open :  Mon – Sat
Time :  08:30 AM – 17:30 PM

 
  Youtube  : KTMT-Metal