Abouts

บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด

เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1986
โดย คุณประจวบ เกียรติทยากร มาจากการค้าขายเหล็กเส้นก่อสร้างและเมื่อเห็นถึงปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างในการทำงานหน้างานจึงได้คิดค้นและได้เกิดผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้างตัดดัดสำเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างและตอบโจทย์การทำงานให้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และได้กลายเป็นโรงงานตัดดัดเหล็กเส้นก่อสร้างในเวลาต่อมา โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาสินค้าของบริษัท

officer

Sale 1 : 086 – 378 – 9068
Sale 2 : 086 – 378 – 9069
Sale 3 : 090 – 907 – 7782
Sale 4 : 093 – 964 – 4565
OFFICE : 038 793 134 -7

Open :  Mon – Sat
Time :  08:30 AM – 17:30 PM

  Youtube  : KTMT-Metal