ใบเสนอราคา (Qutation )
ขอใบเสนอราคา

ต้องการขอใบเสอราคาสามารถ
Add Line : @k-metal
E-mail : info@ktmt.co.th

confident
มั่นใจ

เหล็กได้มาตรฐานมี มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

clock
ทันเวลา

งานเสร็จรวดเร็วตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด

trasport_web
ส่งสินค้า

บริการส่งสินค้าทั่วไทย

  • Sale 1 : 086 – 378 – 9068
  • Sale 2 : 086 – 378 – 9069
  • Sale 3 : 090 – 907 – 7782
  • Sale 4 : 093 – 964 – 4565
  • OFFICE : 038 793 134 -7

Open :  Mon – Sat
Time :  08:30 AM – 17:30 PM

 
  Youtube  : KTMT-Metal